Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hiện đứng thứ 5 trong 10 ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm nay đạt 2,42 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2013.

Trong đó Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là 3 thị trường má Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 66,16% tổng giá trị xuất khẩu – có mức tăng trưởng lần lượt là 25,58%, 16,96% và 28,78% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo mục tiêu kế hoạch mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt cho việc  phát triển thị trường và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014- 2020 , cụ thể là đến 2020, kim ngạch  xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ đạt 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vietfores) khẳng định rất nhiều khả năng sẽ vượt qua mục tiêu này do các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc đều rất thích đối với sản phẩm gỗ Việt Nam; thị trường EU đã vượt qua khủng hoảng. Nếu có giải pháp đúng và chính sách hỗ trợ hiệu quả thì Việt Nam có thể xuất khẩu gỗ đạt 15 đến 20 tỷ USD trong 10 năm tới.